Mažeikių turistų klubo istorijaMažeikių turistų klubas buvo įkurtas 1977 metais sausio 17 d. Iki 1991 metų klubas buvo Lietuvos Respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos (sutrumpintai LRTET) pavaldume. 1991 metais jis tapo visuomenine organizacija tuo pačiu pavadinimu.
Mažeikių turistų klubas buvo įkurtas kaip sportinio turizmo centras Mažeikių rajone. Jo tikslas buvo organizuoti įvairios formos renginius: poilsio dienų žygius, turistines varžybas, sąskrydžius, turizmo mokyklos užsiėmimus ir, be abejo, daugiadienius žygius Lietuvoje ir plačiojoje Tarybų Sąjungoje.Aštuntajame dešimtmetyje įvyko patys sudėtingiausi klubo istorijoje žygiai. Penktos sudėtingumo kategorijos žygyje-ekspedicijoje pėsčiomis po Užbaikalę dalyvavo trys klubo nariai: Pranas Šilgalis, Aleksas Kateiva, Juozas Jasaitis. Įsimintinas Juozo Jasaičio žygis pėsčiomis (4-oji sudėtingumo kategorija) Tolimuosiuose Rytuose Putoranų kalnų masyve. Tokios pat kategorijos žygį jis ir Pranas Šilgalis įveikė Altajaus kalnuose.

Vandens turizme ryškiausia figūra klube yra Jonas Lipskis. Jis vadovavo daugeliui sudėtingų vandens žygių, kuriuos vainikuoja 5-sios sudėtingumo kategorijos žygis katamaranais Sorbo-Kafirnigano upėmis (Pamyras) bei Kitojaus upe (Altajus). Vandens turizme pasižymėjo ir Giedrė Skritaitė, įveikusi „penkiukę“ Bij-Chem upe (Altajus).Dviračių turizme įspūdingiausi žygiai susiję su Aušra Martinkute ir Jonu Šeinausku. Abu dalyvavo 5-tos sudėtingumo kategorijos žygyje Tian-Šanio kalnuose, A. Martinkutė – tokios pat kategorijos žygyje Karelijoje bei Koloje, o J. Šeinauskas – Karakumų dykumoje. Be to, jų vadovavimo „taupyklėje“ – aukščiausios sudėtingumo kategorijos žygiai: Jono – Dagestane (Kaukazas), Aušros – Vakarų Turkmėnistane, Uzbekistane, Stavropolio krašte, Cečeno-Ingušijoje, Dagestane (Kaukazas) ir kt.Klube aktyviai veikė moto turistai, vadovaujami a.a. Romo Valto, motociklais pasiekę Krymo pusiasalį. Už aktyvią veiklą klubas buvo ne kartą apdovanotas LRTET ir CRTET garbės raštais ir premijomis, o atskiri klubo nariai pelnė ne vieną apdovanojimą už atliktus sudėtingus žygius.1994 m. turistų žvilgsniai pakrypo į vakarus. Klubo pirmininko Eugenijaus iniciatyva pradedamos organizuoti nesudėtingos kelionės po Europą, kuriuose gausiai dalyvauja klubo nariai. 1996 m. klubo nariai įkopė į Norvegijos kalnus (Jutingemo nacionaliniame parke), 1997 m. – į Slovėnijos ir Prancūzijos Alpes. 1999 metais 24 žmonių grupė išvyko į Prancūzijos Alpes. Kopimui į Monblaną vadovavo Pranas Šilgalis. Pasiekti kalno viršūnę bandė Raimondas Linkevičius, Aleksas Kateiva, Donatas Zaikauskas, deja dėl prasto oro į viršūnę įkopti nepavyko.2001 metais klubas įsikuria naujuose patalpose Vasario 16-osios gatvėje 9. Tais pačiais metais Lietuvos vandens turizmo pirmenybėse standartinių baidarių klasėje pirmą vietą užėmė Antanas Meškys ir Dainius Kiela. Grupė klubo narių, vadovaujama Jono Lipskio, plaukė baidarėmis Umbos upe Karelijoje.2001 metų rudenį po 25-ių metų klubo vairą iš Eugenijaus Butkaus perėmė Rita Lidžiutė. Daugiau dėmesio skiriama žygiams dviračiais ir baidarėmis po Lietuvą, įsimintini žygiai baidarėmis Akmenos, Dubysos ir Minijos upėmis, Ogrės ir Gaujos upėmis Latvijoje.

2002 m. grupelė klubo narių, vadovaujama Jono Lipskio, plaukė baidarėmis Juodosios Tysos upe (Karpatai). Kitais metais vandenininkai išbandė savo jėgas Kolos pusiasalyje.2004 m. klubo nariai Donatas Zaikauskas, Raimondas Linkevičius ir Pranas Šilgalis pasiekė užsibrėžtą tikslą – įkopė į Monblaną (4808,45 m) (Prancūzija). Prie jų prisijungė ir naujasis klubo narys Andrius Laurinavičius.2005 metais klubui pradeda vadovauti Gražina Tamašauskaitė. Sudėtingomis oro sąlygomis Monblaną įveikė V. Barvydaitis. Tais pačiais metais jis vadovavo žygiui dviračiais po Alandų salas (Suomija). Po Alandų salas važinėjosi ir antroji turistų klubo grupė, vadovaujama Donato Zaikausko. Atgaivinta tradicija organizuoti renginius Mažeikių rajono bendruomenei. Mažeikiečiai buvo pakviesti į „Snaigės“ žygį.2006 m. pasižymėjo dalyvavimu maratonuose: MINI EKO Lietuva 2006 Anykščiuose, EKO Lietuva Pabradėje ir tarptautiniame kalnų dviračių maratone Tartu mieste. Daugiau dėmesio buvo skirta Mažeikių miesto gyventojams. Mažeikiečiai turėjo progą išbandyti save „Snaigės“ žygyje, pirmąjį kartą klubo istorijoje organizuotame kalnų dviračių krose bei prisijungti prie Tarptautinės dienos be automobilio paminėjimo. V. Barvydaitis įkopė į Elbrusą (5642 m.). Grupelė klubo narių dviračiais važinėjosi po Šumavos nacionalinį parką Čekijoje. Nepaprastai įspūdingas buvo ir plaukimas baidarėmis Pangomos upe Karelijoje, kuriam vadovavo klubo garbės narys D. Kiela. Šiais ir kitais mažesniais žygiais pasitikome turistų klubo 30-čio jubiliejų. Tikimės, kad ir būsimi mūsų klubo žygiai bus ne mažiau įspūdingi, kad klubas suburs dar didesnį turistų-entuziastų būrį.